ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξωτερική επένδυση μονώσεων με υαλοΰφασμα και φύλλα λαμαρίνας


Πυράντοχη μόνωση τύπου Α 60, Α 30 και Α 15 σε καταστρώματα και διαφράγματα


Επιστρώσεις δαπέδων σε εξωτερικά και εσωτερικά καταστρώματα


Θερμική μόνωση εξαρτημάτων και σωληνώσεων με θερμομονωτικά μαξιλάρια


Θερμική μόνωση εξαγωγών με πάπλωμα ορυκτοβάμβακα ή κεραμοβάμβακα


Μόνωση σωληνώσεων ατμού – πετρελαίου με κοχύλι πετροβάμβακα


Μόνωση σωληνώσεων ψύξης με κοχύλι πετροβάμβακα ή αφρόδες υλικά


Πυράντοχη μόνωση λεβήτων


Εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων ή πλαστικών δαπέδων


Θερμική μόνωση σε διαφράγματα και καταστρώματα


Επικοινωνήστε μαζί μας